Povrchová úprava kovů poplastováním

Zjistěte více!

Profil firmy

Firma LIKAL, s.r.o. se začala v roce 1998 zabývat povrchovou úpravou kovů poplastováním.

V tomto období vstoupily v platnost nové normy pro ochranu prvků používaných při výstavbě volně plovoucích cementobetonových krytů (dle norem EU).

Jednalo se zejména o kluzné trny a kotevní tyče . Tyto prvky s povrchovou ochranou poplastování jsou vysoce odolné proti působení korozí (kyselé deště, posypové soli apod.).

Na základě kladných výsledků zkoušek uváděné povrchové úpravy a její prokázané vysoké odolnosti proti korozi se firma LIKAL, s.r.o. začala zabývat i dalšími aplikacemi této technologie v jiných oblastech užití. Při spolupráci s firmami Centrum dopravního výzkumu, Státní zkušebnou v Jablonci a dodavateli používaných práškových polymerů ICOSA , DUPONT se začala rozšiřovat i možná škála využití.

Např. povrchová úprava armovací oceli v délkách 12 – 14 m (výstavba a opravy mostních konstrukcí,lávek a pod.), pro sloupy veřejného osvětlení s vysokou odolností proti psím exkrementům a bludným proudům a stavebních prvků TIP jakou náhradou za prvky z nerez oceli. Dále byly zhotoveny vzorky plynových tlakových lahví pro lékařské a potravinářské odvětví a pro potápění s ohledem na odolnost proti nárazům a následné korozi (poškození nátěrů a bakteriální odolnosti).V automobilním průmyslu jsou takto ošetřovány přepravní palety dílců a další...

 • zemní a horninové kotvy
 • piloty zejména tahové
 • pilíře v oblasti styku se zeminou obzvláště v dosahu CHRL
 • tepelné přechody, římsy, chodníky mostů…
 • protihlukové clony
 • odvodňovací žlaby
 • silniční svodidla


Tato povrchová úprava dává těmto prvkům nové užitné vlastnosti:

 • antikorozní odolnost při karbonizaci betonu způsobenou reakcí oxidu uhličitého s betonem a působení chloridů na krycí betonovou vrstvu
 • dielektrická rezistivita, odolnost proti anodické deformaci a bludným proudům
 • srážení tepelné vodivosti kovové výztuže a hlukové vodivosti
 • podstatným zvýšením životnosti kovových výztuží se značně snižují náklady na opravy železobetonových konstrukcí
 • výborná odolnost proti UV záření a ekologická nezávadnost
 • bakteriální odolnost

Výrobky a činnosti

Naše společnost realizuje povrchové úpravy kovů poplastováním.

Povrchová úprava
zemních a horninových kotev

Specializujeme se na povrchovou úpravu zemních a horninových kotev.

Povrchová úprava
zejména kovů proti korozi

Poplastování získá upravený materiál výraznou antikorozní odolnost při karbonizaci betonu způsobenou reakcí oxidu uhličitého s betonem a působení chloridů na krycí betonovou vrstvu.

Výroba
kluzných trnů a kotev

Jedná se zejména o výrobu prvků, které jsou určeny pro volně plovoucí cementobetonové kryty, kterými jsou např. letiště, dálnice, parkoviště a další plochy.

Protihlukové clony

Vyrábíme výztuže pro protihlukové clony, které jsou ošetřeny povrchovou úpravou poplastováním.

Tepelné přechody,
prvky pro přerušení tepelných mostů, prvky pro zakládání staveb

Zabýváme se povrchovým ošetřením tepelných přechodů a prvků pro přerušení tepelných mostů, jakou jsou římsy, chodníky mostů apod. Jedná se o povrchovou úpravu poplastováním, čímž dochází mimo jiné ke zvýšení životnosti všech ošetřených prvků.

Ošetření prvků
pro automobilový průmysl

Přepravní palety, prvky pro střešní nosiče, pružiny apod.

Ošetření prvků
pro agresivní prostředí

Zaměřujeme se na ošetření prvků pro agresivní prostředí. Zejména ošetřujeme prvky z oceli ,popřípadě hliníku, v případě jejich dlouhodobého kontaktu s korozně agresivním prostředím.

Nabídka

Příklady realizací povrchové úpravy kovů.

Výroba kluzných trnů a kotev

VÝROBA
KLUZNÝCH TRNŮ
A KOTEV

Aplikace pro oblast sloupů a profilů

APLIKACE
PRO OBLAST SLOUPŮ
A PROFILŮ

Aplikace pro výrobu stavebních prvků

APLIKACE
PRO VÝROBU
STAVEBNÍCH PRVKŮ

Ošetření prvků pro agresivní prostředí

OŠETŘENÍ PRVKŮ
PRO AGRESIVNÍ
PROSTŘEDÍ

Povrchová úprava kovů proti korozi

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
KOVŮ PROTI KOROZI

Nosiče kluzných trnů v ružných roztečích a délkách

NOSIČE KLUZNÝCH TRNŮ V RŮZNÝCH ROZTEČÍCH A DÉLKÁCH

Povrchová úprava disků poplastováním

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
DISKŮ POPLASTOVÁNÍM
NYNÍ ZA AKČNÍ CENY!

Termoplastická povrchová úprava

TERMOPLASTICKÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PULRON a PHC

Průmyslový robot KUKA

PRŮMYSLOVÝ ROBOT
KUKA

CERTIFIKÁTY A TECHNICKÁ OSVĚDČENÍ

Včetně závěrečných protokolů v českém a slovenském jazyce - ke stažení ve formátu PDF

CERTIFIKÁT

Systém managementu kvality
ISO 9001:2015

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Kotevní tyče pro komunikace

CERTIFIKÁT VÝROBKU

Kotevní tyče pro komunikace

CERTIFIKÁT

Kluzný trn pro komunikace
a pozemní stavitelství

STAVEBNÉ TECHNICKÉ OSVEDČENIE

Kotevné tyče pre komunikáciu
(preklad)

CERTIFIKÁT VÝROBKU

Kotevné tyče pre komunikáciu
(preklad)

ZÁVEREČNÝ PROTOKOL

Kotevné tyče pre komunikáciu
(preklad)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Kluzné trny pro komunikace

CERTIFIKÁT

Antikorózna ochrana

EXPERTNÍ ZPRÁVA

Zhodnocení povrchové a objemové rezistivity poskytnutých kopolymerních organických povlaků

ZPRÁVA O PROVEDENÉM DOHLEDU

Kotevní tyče pro komunikace

CERTIFIKÁT

Systém managementu kvality
ISO 9001:2015

STAVEBNÍ TECHNICKÉ
OSVĚDČENÍ

Koše pro ukládání
kluzných trnů

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Kluzné trny

Kontakty
 

Sídlo společnosti:

LIKAL s.r.o.
Slaměníkova 1016/23a
Brno (Maloměřice)

Telefon/fax: +420 548 210 244
Mobil: +420 603 259 001
e-mail: likal@cmail.cz

Datová schránka: nypij9c
IČ: 60713208, DIČ: CZ60713208
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15799

www.likal.czNajdete nás na Facebooku